Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyen chi cuong

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: quan 1 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
do hoang canh

Ngày tiếp nhận
21 Tháng 7 20172017-07-21 11:54:54