Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Văn Hải

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
kính chào ban tổ chức mở lớp bổ túc vì sự gián đoạn về việc học bổ túc của e đã học giữa chừng đã nghỉ e thật thất vọng về mình và e xin học lại lớp bổ túc chống mù chữ để lấy bằng bổ túc cấp 3 để có việc làm ổn định hơn xin ban tổ chức giúp e vượt qa

Ngày tiếp nhận
20 October 20172017-10-20 12:09:24