Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tô Hữu Tiến

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Trước em hk nghề nên ko có bằng chỉ có bảng kết quả học tập

Ngày tiếp nhận
21 October 20172017-10-21 15:43:58