Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Diễm Thy

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Thị xã Cai lậy tiền Giang - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em đã hoàn thành việc học hết lớp 8 lớp 9 học giữa chừng nghỉ vì em bệnh sau thời gian có xin gia đình học lại nhưng không cho nay em muốn đăng kí học lại bổ túc

Ngày tiếp nhận
22 October 20172017-10-22 01:55:14