Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Hoàng Tuấn

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Gia đình khó khăn

Ngày tiếp nhận
24 October 20172017-10-24 05:06:53