Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Mỹ Duyên

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Phường Vĩnh Thanh Vân Tp. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
5 năm tiểu học tôi đều là học sinh giỏi , đủ điểm tất cả các môn để thi vào trường THCS Nguyễn Du nhưng đang học lớp 6 thì tôi bị bệnh trầm cảm , không vượt được khó khăn lúc đó nên tôi đã nghỉ học , bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận lắm

Ngày tiếp nhận
02 November 20172017-11-02 04:22:11