Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
ngô hoàng thuận

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: bình tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do lười học và không có bạn bè nhiều thầy cô ko thích nên bỏ học giữa chừng, nhưng khi tìm ra đam mê và nghị lực cháu muốn tiếp tục được học và lên đại học

Ngày tiếp nhận
02 November 20172017-11-02 12:09:33