Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đoàn Ngọc Huệ

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Bình chánh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
hiện tại ko có học bạ lớp 7 thì sao ạ

Ngày tiếp nhận
05 November 20172017-11-05 03:40:36