Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn phương liên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Phòng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Phòng - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Hải an-hải phòng - Hải Phòng

Ngày tiếp nhận
31 Tháng 12 20172017-12-31 00:00:28