Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương Hoàng Nam

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Trà Vinh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Trà Vinh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Trà Vinh - Trà Vinh

Ngày tiếp nhận
31 Tháng 12 20172017-12-31 14:45:57