Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Thái Sơn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
31 Tháng 12 20172017-12-31 16:23:44