Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Hoài Thương

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Khó khăn trong cuộc sống

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 1 20182018-01-01 06:40:39