Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Thị Nguyên TRúc

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em học hết HK1 và HK2 nhưng chưa thi vì lí do gia đình. Nay em có điều kiện đi học lại em rất mong được tư vấn và đi học lại ạ 3

Ngày tiếp nhận
03 Tháng 1 20182018-01-03 09:30:16