Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ti na

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Trước đây vì gia đình quá khó khăn và phải theo ba đi làm việc khắp mọi nơi nên việc học tập của tôi đã bị dang dở. Tôi đang học giữa chừng lớp 7 thì đã nghỉ. Nay CV tôi rất cần bằng cấp2 và cấp 3. Rất mong trung tâm tư vấn. Và giúp tôi hoàn thiện con đườ

Ngày tiếp nhận
10 Tháng 1 20182018-01-10 02:54:00