Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Cao Hoàng Vĩnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Vĩnh Thạnh - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
10 Tháng 1 20182018-01-10 06:40:15