Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trà Thị Bích Ly

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: TÂN BÌNH - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em đang học giữa chừng lớp 9 ,cố hoàn cảnh nên nghỉ trước ngày thi cuối học kì 2.

Ngày tiếp nhận
10 January 20182018-01-10 10:36:31