Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Voongquoccuong

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quân bình tân tp.hcm - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Lúc trước gia đình em gặp khó khăn nên nghĩ học giữa chừng gio em muốn đăng ký học lại trung cấp

Ngày tiếp nhận
13 March 20182018-03-13 02:51:25