Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Văn Thị Thục Ly

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thừa Thiên - Huế

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thừa Thiên - Huế - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huế - Thừa Thiên - Huế

Ngày tiếp nhận
13 March 20182018-03-13 07:28:28