Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hà Huỳnh Phát

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em bị mất học bạ, nhưng bằng cấp 2 thì em vẫn còn, thì e có đăng kí được không

Ngày tiếp nhận
14 Tháng 3 20182018-03-13 23:13:03