Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hồ Duy Thanh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Trà ÔN -

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 3 20182018-03-15 01:09:37