Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thừa Duy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Mĩ đình hoặc hà đông - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 3 20182018-03-15 11:04:42