Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi Khương Duy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do hoàn cảnh gia đình nên hồi đó em chỉ học hết lớp 4 . Bây giờ xin việc đòi hỏi bằng cấp rất nhiều nên em muốn đi học lại đến lớp 9 rồi học nghề . Em cảm thấy mình rất tự ti...

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 3 20182018-03-15 11:18:20