Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đào công nhựt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bến Tre

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bến Tre - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố bến tre hoặc huyện châu thành - Bến Tre

Ngày tiếp nhận
15 Tháng 3 20182018-03-15 14:32:06