Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tạ văn cường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Huyện củ chi - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Tôi phải đi làm thêm ban ngày để trang trải cuộc sống

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 3 20182018-03-16 02:27:08