Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Trúc Giang

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: An Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại An Giang - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Long xuyên - An Giang

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 3 20182018-03-16 05:14:35