Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đào công nhựt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Tất cả các quận - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Gia đình khó khăn nghĩ học giờ muốn đi học lại lấy bằng tốt nghiệp

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 3 20182018-03-16 07:17:26