Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
lê văn khánh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: quận thủ đức - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
từ nhỏ em đã không được học hết bậc tiểu học giờ em cảm thấy rất tiếc em muốn đi học lại lần nữa để làm lại cuộc đời

Ngày tiếp nhận
16 March 20182018-03-16 14:56:27