Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Sư thị ngọc trân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do gia đình không đủ điều kiên để đi hoc. Giờ thì em đã đi làm . Và em muốn học thêm buổi tối để có 1 công viêc ổn đinh

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 3 20182018-03-16 16:15:51