Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Trúc Giang

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Đồng tháp - Đồng Tháp

Ngày tiếp nhận
16 Tháng 3 20182018-03-16 16:22:48