Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
La Quang Thoại

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận 6 . Quận 1 . Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Chào HNV , tôi đã học hết lớp 12 nhưng bị rớt TN . Nay tôi muốn học lại bổ túc để lấy bằng cấp 3 nhưng tôi làm nghề Tài xế . T7 c.nhật tôi đc nghỉ , còn ngày thường thì không có giờ giấc nên nhờ HNV tư vấn giúp tôi . Tks

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 3 20182018-03-17 02:25:17