Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen thuy phuong

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Bình thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Lấy chồng sớm nên nghĩ học

Ngày tiếp nhận
17 Tháng 3 20182018-03-17 10:33:18