Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị thanh thảo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Đang học tới lớp 7 vì gia đình quá khó khăn nên e phai nghỉ học h e rất mún học lại vì e ko thể bỏ cả tương lai

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 3 20182018-03-18 02:31:59