Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị thuý

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quân thanh xuân - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 3 20182018-03-18 08:57:25