Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Tạ Cấm Tú Phương

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: 53 Bùi Minh Trực, phường 5, Quận 8, Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
26 Tháng 3 20182018-03-26 11:17:25