Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
lê văn toàn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: huyện bình chánh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
nhà không điều kiện

Ngày tiếp nhận
27 Tháng 3 20182018-03-27 06:26:46