Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm minh tình

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận ngũ hành sơn - Đà Nẵng
Thông tin chia sẻ
Tôi muốn có bằng cấp 3 nhanh nhất

Ngày tiếp nhận
27 March 20182018-03-27 10:55:19