Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Anh Nghi Phụng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em muốn lấy bằng nhanh nhất có thể. Vì e có ý định đi nước ngoài

Ngày tiếp nhận
27 Tháng 3 20182018-03-27 11:22:25