Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
trần thanh hậu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: bình thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
em muốn có bằng cấp 3 để đi học ngành dược

Ngày tiếp nhận
29 March 20182018-03-29 04:55:24