Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
NGUYỄN THÙY KHÁNH LY

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Biên Hòa, Đồng Nai - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Dạ, em đã học xong cấp 2, hoàn thành lọai khá. Nhưng do điều kiện nên đã nghỉ, giờ em muốn học bổ túc thì có được không ạ?

Ngày tiếp nhận
29 March 20182018-03-29 08:46:32