Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Kim Duyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Tháp

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Tháp - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thị trấn thanh bình , huyện thanh bình , tỉng đồng tháp - Đồng Tháp
Thông tin chia sẻ
Không

Ngày tiếp nhận
30 March 20182018-03-29 23:02:42