Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Ngọc Sơn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Dĩ an - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
do hoàn cảnh gia đình nên e nghỉ sớm đi làm phụ giúp gia đình. Do công việc nên e chỉ đăng ký được lớp học bổ túc buổi tối mong anh, chị giúp đỡ

Ngày tiếp nhận
30 Tháng 3 20182018-03-30 02:46:39