Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lâm thị mộng lan

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bạc Liêu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bạc Liêu - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Bạc liêu - Bạc Liêu
Thông tin chia sẻ
Em học dở khi vừa tôt nghiệp tiểu học gia đình khó khăn cha em bệnh tâm thần.mẹ bỏ đi.el và chị sống với nội và cha nhưng hoàn cảnh khi đó ăn uống còn khó khăn tiền đâu mà học tiếp.trong những giấc mơ của em giấc mơ đẹp nhất là được đi học và đi học .

Ngày tiếp nhận
30 March 20182018-03-30 10:38:08