Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sóc Trăng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sóc Trăng - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Thông tin chia sẻ
Em chưa học hết lớp 9 đã nghĩ, em muốn đăng ký học lại và học cao hơn.

Ngày tiếp nhận
31 March 20182018-03-31 04:06:33