Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sóc Trăng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sóc Trăng - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Kế Sách - Sóc Trăng
Thông tin chia sẻ
Em muốn hoàn thành chương trình học đã bỏ dỡ và học cao hơn.

Ngày tiếp nhận
31 Tháng 3 20182018-03-31 04:11:32