Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Đỗ Đăng Khoa

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: huyện hốc môn - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
vì hoàn cảnh khó khăn nên vệc học bị gián đoạn hơn 10 năm , bây giờ tôi muốn được tiếp tục học để có được bằng đại học sư phạm như mong muốn

Ngày tiếp nhận
31 March 20182018-03-31 05:07:21