Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
hoàng văn trường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Giang - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Lục Ngạn - Bắc Giang
Thông tin chia sẻ
do ngày trước học hết lớp 9 xog thôi học.h e muốn tiếp tục chương trình học của mình vs mog muốn có bằng tốt nghiệp cấp 3.
do côg việc khắt khe nên chỉ có thể học vào buổi tối

Ngày tiếp nhận
31 March 20182018-03-31 07:15:52