Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần chí kha

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Ninh kiều - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
31 Tháng 3 20182018-03-31 12:39:38