Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Trung Hiếu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận nào gần quận đống đa ạ - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
31 Tháng 3 20182018-03-31 15:37:07