Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
lê thanh quí

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: bình chánh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
31 Tháng 3 20182018-03-31 16:16:55