Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần chí kha

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hậu Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hậu Giang - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Vị thanh - Hậu Giang

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 4 20182018-04-01 07:15:43